۰۲
بهم

مزایا و معایب آشپزخانه اپن

آشپزخانه اپن
طـی مـصاحبه‌هایی که با تعدادی از‌ بانوان‌ خانه‌دار و شاغل صورت گرفته است، مجموعه دلایلی برای مخالفت و یا موافقت آن‌ها‌ نسبت‌ به وضع موجود آشـپزخانه‌هایشان ذکـر کـرده‌اند‌. مهم‌ترین مزایایی که زنان‌ بدان‌ اشاره می‌کنند؛ عـبارتند از بـهبود‌ وضع‌ زیبایی شناسی خانه، وسعت دید و افزایش میزان روشنایی در فضا. دلایل اصلی مخالفت‌ آن‌ها‌ با آشپزخانه‌های اپن نیز به‌ سـه‌ دسـته‌ قـابل تقسیم است‌. این‌ دلایل شامل مسأله دینی‌ و مذهبی‌ زن ایرانی، پیـچیدن بوی غذا و پخش شدن چربی در خانه و دست یازی به حریم‌ و فضای‌ خصوصی زن در آشپزخانه، است. در‌ این‌ بخش ابتدا‌ نـظریات‌ مـخالفین‌ و سـپس موافقین را ذکر‌ می‌کنیم.

یکی از دلایل شکایات زنان از وضعیت فعلی آشپزخانه مـسأله مـحرمیت‌ها است. در میان‌ زنان‌ ایرانی چه با عِرق مذهبی و چه‌ بدون‌ آن‌ همواره‌ حفظ‌ حریم‌ها مهم بـوده‌ اسـت‌ و در دورانـ‌های تاریخی متفاوت با عناصر (پیشینه) گوناگون مشخص گردیده است. این حریم گـاه بـا فـضاهای‌ پیچ‌ در‌ پیچ، گاه باراهروهای تنگ و تاریکی که منتهی‌ به‌ آشپزخانه‌ می‌شد‌، گاه‌ با‌ تـعریف انـدرونی و بـیرونی از فضاها و در بسیاری موارد تنها با یک پرده معین می‌گردد. هر یک از این روش‌ها البته مـعایبی دارنـد. لیکن نبود آن حریم خود‌ می‌تواند به عنوان بزرگترین مشکل تعریف گردد. این چـیزی اسـت کـه عده ای از زنان آن‌را مطرح می‌کنند.

برای نمونه فاطمه چهل و یک ساله ساکن خیابان مـعلم در مـنطقه هفت‌ تهران‌، روزانه شش الی هفت ساعت را در فضای آشپزخانه سپری می‌کند و به کارهایی چـون پخـت و پز، شـست و شو، جابجایی ظروف و استفاده از یخچال می‌پردازد. او اغلب در کنار ظرف‌ شویی‌ و گاز این زمان را می‌گذارد و بـا وجـود داشتن پنجره در آشپزخانه از کوچک بودن فضای آشپزخانه و نبود دید مناسب در مقابل پنـجره، نـارضایتی‌ خـود‌ را اعلام می‌کند. در آشپزخانه‌ او‌ پنجره صرفاً عملکرد ورود روشنایی به داخل را دارد و منظره دیدنی را فراهم نمی‌سازد. او همچنین دربـاره مـوقعیت قـرارگیری آشپزخانه‌اش درخانه می‌گوید: « اگه اونو‌ (آشپزخانه‌ را) جای بالکون می‌گذاشتن‌، می‌تونستم‌ بیرون رو بـبینم.» او بـه دلیل مشرف بودن آشپزخانه‌اش از سمت خیابان مجبور است تقریبأ تمام مدت آن‌را بسته نگاه دارد در حالی کـه اگـر آن‌را با بالکن عوض کند‌ آشپزخانه‌اش‌ رو به حیاط بوده و می‌تواند ضمن حـفظ مـحرمیت از نور و دید مناسب نیز برخوردار شود. او بـه طـور نـسبی از آشپزخانه چهار متری خود احساس رضایت مـی‌کند و در صـورت داشتن‌ آشپزخانه‌ وسیع تر‌ مایل است در آن لباسشویی، میزنهارخوری و دکوری شیشه‌ای قرار دهد. او آشـپزخانه را صـرفاً «محل زحمت کشیدن‌ زنان از صـبح تـا شب» مـی‌داند.


رفـعت چـهل و پنج ساله ساکن‌ دولت‌ و خانه‌دار‌ آشـپزخانه بـسته شش متری خود را می‌پسندد. او شدیداً با آشپزخانه اپن مخالف است و آن‌را مزاحم خـلوت ‌‌زنـ‌ می‌داند. او معتقد است «آشپزخانه محل آرامـش است» و این آرامش را در گـرو‌ بـسته‌ بودن‌ فضای آشپزخانه می‌داند. او در طـول هـفت ساعت کار آشپزخانه، به رادیو نیز گوش می‌دهد‌ و در آشپزخانه چای می‌نوشد و بخاطر نـور مـناسب، گاهی روزنامه هم مطالعه مـی‌کند. او‌ زمـان زیـادی را پای‌ گاز‌ و ظـرفشویی مـی‌گذارد که به نظر او بـا وجـود کوچک بودن آشپزخانه و قرار داشتن میز نهار خوری کوچک، استفاده از آن‌ها آزار دهنده نیست. او مـایل بـود آشپزخانه‌اش علاوه بر نور، دید‌ بـه بـیرون هم داشـت و مـی‌توانست مـیز نهارخوری چهار نفره‌اش را بـه شش نفره تبدیل کند.

دلایل مذهبی از جمله دیگر دلایل مخالفت برخی زنان با این سـبک مـعماری است. این شاید‌ یکی‌ از اولین و پر اهـمیت‌ترین اشـکالاتی اسـت کـه زنـان ایرانی باحجاب بـه آشـپزخانه‌های اپن وارد می‌آورند. اکثر خانم‌های مصاحبه شونده لا به لای صحبت‌هایشان به مسأله سختی در کار آشپزخانه اپن‌ باحجاب‌ اسلامی اشـاره کـرده‌اند و حـتی عده‌ای این نوع آشپزخانه‌ها راصرفاً مختص زنـان مـدرن بـی‌حجاب مـناسب دیـده‌اند. البـته هستند نیز کسانی که با وجود پایبندی به حجاب اسلامی آشپزخانه‌های اپن راخوشایند‌ می‌یابند‌ و دلیل شان مدرن جلوه کردن خانه و امروزی بودن فضا است. نمونه‌های زیر جالب تـوجه هستند:

شهناز پنجاه و پنج ساله که به مدت بیست و سه سال در خانه‌ای در جنت‌ آباد‌ با‌ آشپزخانه‌ای هجده متری و بسته زیسته‌ است‌، اکنون‌ آپارتمانی با آشپزخانه اپن زندگی می‌کند. او که در خانه قـبلی‌اش از پاسـیو برای نورگیری آشپزخانه‌اش استفاده می‌کرد، اکنون از داشتن‌ خانه‌ای‌ با‌ آشپزخانه رو به کوچه احساس رضایت‌مندی می‌کند و درباره‌ آشپزخانه‌ اپن‌اش می‌گوید: « مدام باید نگران قابلمه‌ها و دیگ مسی روی گازم باشم که مـبادا کـسی از داخل مهمان خانه آن‌را‌ ببیند‌. با‌ چادر کادر در آشپزخانه برایم سخت‌تر شده و نمی‌تونم مثل قبل‌ فرز کار کنم.» او که در آشپزخانه به کار نـظافت و آشـپزی می‌پردازد، همزمان به رادیو گـوش مـی‌دهد. او‌ که‌ به‌ بزرگی، نور و نظافت آشپزخانه بسیار بها می‌دهد، می‌گوید: « اگر آشپزخانه خوب‌ داشته‌ باشید، سلامتی هم دارید.» با خانمی دیگر صحبت می‌کنیم. او کـودکی یـک ساله دارد. رضایت او‌ نسبت‌ بـه‌ آشـپزخانه اپن فقط به جهت امکان کنترل کودک‌اش است. او که زنی‌ معتقد‌ است‌ به دلیل مسأله محرمیت و حجاب تنها راه حل را در مسدود کردن فضای باز‌ آشپزخانه‌ با‌ دکور شیشه‌ای یافته است. و همین مـوضوع نـکته مثبت آشپزخانه اپن را در نظر او‌ خدشه‌دار‌ کرده است. او که شاغل است آشپزخانه را فضایی درکنار دیگر فضاهای خانه‌ می‌داند‌ که‌ به قول او نباید: « با رفتن داخل آن دست و پام از باقی کارها بسته‌ شود‌.» او دیگر امـکان کـنترل کودک‌اش را از داخـل آشپزخانه ندارد و دلیل آن فقط‌ به‌ خاطر‌ بستن اپن آشپزخانه جهت حفظ محرمیت ایجاد شده است.

خانم چهل‌ و پنج‌ ساله خانه‌داری که خانه‌شان را خودشان ساخته‌اند، از کارکردن در آشـپزخانه بـاز‌، نـارضایتی‌ نشان‌ می‌دهد و می‌گوید: « اگر یکبار دیگراینجا را می‌ساختیم حتماً آشپزخانه رابسته طراحی می‌کردیم. اون زمان همه‌ آشپزخانه‌هایشان‌ اپن‌ بـود، ‌ ‌چـون این طوری مد بود، بچه‌ها گفتن بهتر. ولی من اصلاً‌ دوست‌ ندارم. اصلاً مـحفوظ نـیست. چـون خانم‌ها اکثر وقتشون تو آشپزخونه‌ست، باید فضا بزرگ‌تر و محفوظ‌تر باشد.» توران‌ خانم‌ روزی پنج الی شش سـاعت در آشپزخانه کار می‌کند و به گفته خودش‌ کنار‌ کار آشپزی، تلویزیون که داخل هـال است‌ را‌ نیز‌ تماشا مـی‌کند. او مـی‌داند این از مزایای‌ اپن‌ بودن آشپزخانه است، لیکن ترجیح می‌دهد، در هنگام مهمانی و پذیرایی از آن‌ها آشپزخانه‌اش‌ محفوظ‌تر‌ باشد تا او احساس معذب‌ بودن‌ نکند. آشپزخانه‌ او‌ دید‌ به حیاط خلوتی دارد. او از‌ آن‌ راضی است و می‌گوید: « نـور کافیه. دید به بیرون و پنجره توی آشپزخونه دید‌ داره‌ ومن اون طوری راحت نیستم.»

از‌ دیگر عیوب این نوع‌ آشپزخانه‌ها‌ که شاید تنها در زندگی‌ شرقیان‌ و به خصوص ایرانیان که آداب و رسوم پخت و پز خاص و غـذاهای سـرخ کردنی و بودار‌ بسیاری‌ دارند، ملموس‌تر باشد. رسوم پخت‌ و پز‌ در‌ ایران با کشورهای‌ غربی‌ بسیار متفاوت است. غذا‌، مهمان‌ و زمان گذاشتن به صورتی که زن ایرانی آن را درآشپزخانه تجربه می‌کند، در غرب‌ نامحسوس‌ می‌باشد. در فـرهنگ ایـرانی، آشپزخانه تنها‌ محلی‌ برای مخلوط‌ کردن‌ دو‌ ماده غذایی و باز کردن‌ غذاهای کنسرو شده نیست، بلکه محدوده‌ای است برای گذران وقت اعضای خانواده و بالاخص زن خانه‌. همین‌ موضوع جا باز کـردن آشـپزخانه اپن‌ را‌ در‌ میان‌ فرهنگ‌ ایرانی کمی سخت‌تر‌ نموده‌ است.

سعیده هشت سال است در آپارتمان نود متری خود در خیابان خیام زندگی می‌کند، با‌ وجود‌ گذراندن‌ تنها دو ساعت از وقت روزانه‌اش در‌ آشپزخانه‌، از‌ آشـپزخانه‌ دهـ‌ مـتری‌ خود به طور نسبی رضـایت دارد و دلیـل آن را ایـن گونه ذکر می‌کندکه: «آشپزخانه من اپنه و من مجبورم گازم رو کنار اپن یعنی نزدیک هال بذارم و تمام‌ مدت باید نگران چربی و کثیفی بـاشم. در ضـمن چـون زیر پنجره آشپزخونم کابینت زده شده، نمی تونم بـیرون رو بـبینم و برای دیدن کوچه باید برم روی کابینت. ولی حداقل نور‌ آشپزخونه‌ام‌ خوبه.» او پیشنهاد می‌کند در صورت امکان آشپزخانه‌اش که درحال حاضر در شـمال خـانه اسـت به جنوب خانه منتقل شده و جلوی آن بالکان قرار می‌گرفت. او در آشـپزخانه غذا‌ می‌خورد‌، تلفن صحبت می‌کند و درصورت داشتن آشپزخانه ای بزرگ‌تر میز نهارخوری بزرگتری می‌گذاشت تا مجبور نباشد بخاطر حـرکت در آشـپزخانه صـندلی‌ها را جابجا کند‌. او‌ با خنده می‌گوید: «آشپزخانه قلب‌ تپنده‌ خانه است.»

دخـتری بـیست و هشت ساله و تازه عروس با وجود زیبا بودن آشپزخانه اپن‌اش، از اینکه مجبور است نیمی از وقت خـود را صـرف‌ تـمیز‌ کردن و زدودن چربی‌ها از‌ روی‌ کابینت‌هایی کند که

جزئی از هال و فضای مهمان خانه اسـت، نـاخشنود مـی‌باشد. او می‌گوید: «وقتی مهمون دارم تمام مدت نگران پیچیدن بوی غذا در خانه ام. سرخ کردن و داغ کردن‌ روغـن‌ بـرایم عـذاب آورترین بخشه. این کارها رو نمیشه چند ساعت قبل انجام داد. باید لحظه سرو غذا انـجام شـن. اگر آشپزخانه در داشت، در را می‌بستم و پنجره رو باز می‌کرد‌. تازه‌ مدام ظرف‌های‌ کثیفم را باید روی زمـین بـذارم تـا از داخل هال معلوم نشن» (مهری، ساکن نازی آباد).

ناهید‌ سی و سه ساله، معلمی اسـت کـه مجبور است هرروز صبح قبل‌ از‌ رفتن‌ به محل کار نهار و کار آشپزی‌شان را انـجام دهـد. او از پخـش شدن بوی نهار در هنگام ‌‌صبح‌ در سراسر خانه ناراحت است، این آشپزخانه‌ها را نقد می‌کند. او آشپزخانه را‌ مـحل‌ دور‌ هـم جمع شدن اعضای خانواده به بهانه غذا خوردن می‌داند و آشپزخانه خود را بـه طـور‌ نـسبی می‌پسندد (ناهید، ساکن صادقیه).

در روند پژوهش این طور به نظر می‌رسد‌ که مزایای آشپزخانه‌های اپنـ‌ از‌ مـعایب آنـ‌ها بیشتر و مورد توجه‌تر است؛ ولیکن باید این نکته را نیز در نظر داشت کـه ایـن آشپزخانه‌ها به چه میزان برای فرهنگ و مذهب مردم ایران، درخور توجه و مناسب است. زنان‌ موافق ایـن سـبک نیز دلایلی ذکر کرده‌اند که مهم‌ترینشان در قالب سه دسته قابل طبقه‌بندی اسـت. ایـن دو دسته عبارتند از:

۱) وسعت دید و افزایش میزان روشـنایی

۲) بـهبود جـنبه زیبایی شناسی خانه‌ و شبیه‌ بودن آن به خـانه‌های مـدرن

۳) امکان ایجاد ارتباط بهتر از آشپزخانه با دیگر اعضای خانواده

برای نمونه مریم سـاکن مـنطقه فرمانیه تهران، زنی جوان و بـسیار اهـل مهمانی اسـت. او آشـپزخانه‌ای‌ اپنـ‌ دارد که نورگیری‌اش از پنجره‌ای است که رو بـه حـیاط است. او به غیر از کارهای آشپزخانه و نظافت گاهی از داخل آشپزخانه تلویزیون نگاه مـی‌کند و مـزیت آشپزخانه‌اش را در‌ امکان‌ صحبت با مهمان‌هایش هـنگامی مهمانیمی‌داند. او می‌تواند حین انـجام دادن کـارهای آشپزخانه و سرو کردن غذا بـا آنـ‌ها در ارتباط باشد. او احترام به مهمان را در گرو صحبت با‌ او‌ می‌داند‌ و آشپزخانه‌های امروزی این امـکان را‌ در‌ کـنار‌ انجام کارهای آشپزی فراهم مـی‌آورد.

نـسرین سـی و یک ساله سـاکن مـنطقه پنج تهران است و مـایل اسـت آشپزخانه بسته‌اش را به آشپزخانه‌ اپن‌ تبدیل‌ کند. او که به طور متوسط روزی دو‌ ساعت‌ درآشپزخانه کـار مـی‌کند ازاین فضا تنها برای آشپزی اسـتفاده مـی‌کند و می‌گوید: « غـیر از آشـپزی، هـیچ کاره دیگه ای باهاش‌ نـداریم‌. دوست‌ داشتم آشپزخانه اپن باشد تا بتونم تمام خونه را تحت‌ نظر داشته باشم. الآن فضام بسته اسـت و جـلوم رو نمی‌بینم.» نور آشپزخانه‌اش از طریق حیاط خـلوت تـأمین مـی‌شود‌ و نـور‌ نـسبتاً‌ مناسبی دارد. او ترجیح مـی‌داد پنـجره‌های رو به خیابان داشت. او‌ از‌ اینکه دیگران

آشپزخانه‌هایی اپن دارند و می‌توانند فرزندشان را که در هال بازی می‌کند، نگاه کنند، بـا‌ هـمسرشان‌ صـحبت‌ کنند و به وظایفشان برسند، غبطه می‌خورد و مـی‌خواهد در انـتخاب خـانه بـعدی بـه‌ ایـن‌ مسأله‌ دقت کامل داشته باشد.

طیبه ساکن منطقه هفده، پنج سال است در این آپارتمان‌ زندگی‌ می‌کند‌. آشپزخانه شش متری کوچکی دارد ولی با این وجود پنجره، نورگیر و تهویه مـناسبی برای‌ آن‌ در نظر گرفته شده است. تنها تعداد کابینت‌هاست که رضایت او را جلب‌ نکرده‌ است‌. او که آشپزخانه را محلی برای خیلی کارها می‌داند، از آشپزخانه کوچک‌اش تلویزیون هم‌ نگاه‌ می‌کند. « خوبی آشپزخانه‌ام ایـن اسـت که دید خوبی دارد. من این رو دوست‌ دارم‌ چون‌ به نظرم مدیریت کردن خانه از داخل آشپزخونه انجام می‌شه. وقتی دخترم تکالیف‌اش را انجام‌ می‌ده‌ من هم کارهای خودم رو انجام می‌دم و اگـر لازم شـد از من‌ سؤالاتش‌ رو‌ می‌کنه. چون آشپزخونه ما کوچیکه داخل اون غذا نمی‌خوریم. دوست داشتم می‌تونستم میز بذارم تا‌ با‌ بقیه‌ اعضای خونواده داخل آشپزخونه بـنشینیم.»

جـنبه دیگری که اکثریت جمعیت مـصاحبه شـونده‌ زنان‌ به آن اشاره کرده‌اند و به قول آن‌ها مد بودن آشپزخانه‌های امروزی است. در اینجا زمینه تاکید‌ بر‌ زیبایی شناسی و فرم مدرنی است که آشپزخانه‌های اپن دارا مـی‌باشند.

خـانم ساناز‌ زنی‌ مدرن کـه شـوهرش کابینت سازی در اصفهان دارد، بسیار‌ از‌ وضعیت‌ اپن بودن آشپزخانه‌اش خوشحال می‌باشد و تنها ایراداتی‌ که‌ او به آشپزخانه‌اش می‌گیرد سنگی بودن سطوح روین کابینت‌هاست که به قول او‌: « استفاده‌ از زعفران و آبلیمو و ریختن آن‌ روی‌ سنگ، سـنگ‌ را‌ خـراب‌ می‌کند. آشپزخانه من و بسیاری از آشپزخانه‌های‌ امروزی‌ نور مناسب دارند. چون آرک‌های خیلی زیبایی آشپزخونه را باز کرده و روبه‌ مهمان‌ می‌کند. من آشپزخونه‌ام رو دوست دارم‌ چون جدیده و می‌تونم زیر‌ قسمت‌ اپن کابینت بـبرم و از اپنـ‌ به‌ عـنوان میز نهارخوری استفاده کنم. به نظر من آشپزخونه فقط محل پخت غذا‌ نیست‌. زن‌ها خیلی از وقتشون رو‌ تـوی‌ اونجا‌ می‌گذرونن. من خیلی‌ تو‌ آشپزخونه می‌شینم و با تلفن‌ صحبت‌ مـی‌کنم. وقـتی هـم که مهمون دارم می‌تونم خیلی راحت با اون‌ها ارتباط برقرار کنم‌. ولی‌ می‌دونم که خانواده‌های مذهبی خیلی در‌ ایـن‌ ‌ ‌آشـپزخونه‌ها معذب‌اند‌. سرجمع‌ آشپزخونه‌ اپن خیلی قشنگه و کاشی‌ها‌ و کابینت‌های خوشگلی که داخل آشپزخونه ست از داخـل پذیـرایی مـعلومه» (ساناز، ۴۰ ساله، ساکن دولت‌). یک‌ نمونه دیگر از زنان موافق با‌ این‌ سبک‌ راضیه‌ بیست‌ و هـشت ساله است‌. وی‌ معتقد است که « آشپزخونه خونه زنه و بیشتر فعالیت‌های خانم درآنـجاست و چون محل استقرار خـانم‌ها تـو آشپزخونه‌ ست‌ باید‌ خیلی دلنشین باشه. اونا تمومه زمانشون رو‌ داخل‌ اینجا‌ می‌گذرونن‌. آرک‌های‌ آشپزخونه‌ها‌ زیباست.» او هرچند از معایب آشپزخانه‌های اپن زیاد صحبت می‌کند. این گونه نظر می‌دهد که « این آشپزخونه‌ها به زیبایی خـونه اضافه می‌کنه. آشپزخونه‌های الآن از لحاظ زیبایی‌ خیلی خوب ان. در صورتی که خوب طراحی شن. نورشون خوب باشه و کابینت‌ها قشنگ باشن.» او می‌داند

که خانواده‌های با حجاب با این آشپزخانه‌ها مشکل دارند و لیکن می‌گوید: «بـرای جـوان‌های‌ امروزی‌ که زیاد مهمان ندارن، این آشپزخونه‌ها خیلی مشکل ساز نیست.» او حتی در آخر یادآوری می‌کند که هستند آشپزخانه‌هایی که در عین حال که اپن هستند دید مستقیم به‌ داخل‌ پذیرایی و نشیمن نـدارند.

نـتیجه‌گیری

فضا و سبک زندگی تاثیری متقابل بر یکدیگر دارند و تغییرات یکی بر دیگری نیز تاثیرگذار است. دگرگونی در سبک زندگی‌، فضا‌ را متحول می‌کند و تغییرات فضایی‌ سبک‌ زندگی را متاثر می‌سازد. از این مـنظر دگـرگونی در سبک آشپزخانه ایرانی هم معلول و هم عامل دگرگونی در سبک زندگی است. اگرچه جنبه معلول‌ بودن‌ آن بر علت بودن‌ آن‌ چیرگی دارد.

دگرگونی در سبک معماری آشپزخانه ایرانی متاثر از فرایندهای جهانی شـدن اسـت. اگـر چه سبک نوپدیده اپن تا حـدودی مـتقارن بـا از میان رفتن برخی ویژگی‌های سبک زندگی‌ سنتی‌ ایرانی به ویژه در زمینه‌هایی چون میزان مهمانی‌ها، حریم و حجاب و… بوده است، لیکن این مـساله در مـیان اقـشار مختلف زنان به یکسان نبوده است. از این رو رواج کـامل ایـن‌ سبک‌ به عنوان‌ تنها الگوی رایج در معماری نوین ایران قابل تامل است.

مُد بودن این نوع آشپزخانه در نظر‌ مـصرف کـننده آنـ‌را زیبا جلوه می‌دهد. در کنار این امر روشنایی‌ بهتر‌ و امکان‌ ارتـباط بهتر با اعضای خانواده که در دیگر فضاها هستند از جمله عوامل ترغیب کننده به این ‌‌نوع‌ آشپزخانه در میان زنـان اسـت. لیـکن نباید از نیازها و نگرش‌های برخی از زنان‌ ایرانی‌ که‌ این سبک چالشی بـرای سـبک زندگی ایشان ایجاد می‌نماید، غافل بود. معماران و طراحان می‌باید با‌ شناخت کارکردهای آشپزخانه برای ایشان و هـمچنین سـبک زنـدگی خاص ودغدغه‌های ایشان بر تنوع‌ سبک‌های آشپزخانه در ایران‌ بیافزایند‌ و طراحی‌های نوینی در ایـن زمـینه عـرضه نمایند