اسلایدر

 • ۰۲
  بهم

  کابینت‌ آشپزخانه

  کابینت‌های آشـپزخانه‌ از‌ جـمله‌ لوازم دکـوراسیونی-کاربردی هستند که در مقایسه با دیگر لوازم خانه بیشتر آسیب می‌بینند.به‌خصوص‌‌ کابینت‌های زیر قسمت ظـرفشوئی و درهای مربوط به آن‌که به‌دلیل تماس با...

  Read More
 • ۰۲
  بهم

  مزایا و معایب آشپزخانه اپن

  آشپزخانه اپن طـی مـصاحبه‌هایی که با تعدادی از‌ بانوان‌ خانه‌دار و شاغل صورت گرفته است، مجموعه دلایلی برای مخالفت و یا موافقت آن‌ها‌ نسبت‌ به وضع موجود آشـپزخانه‌هایشان ذکـر...

  Read More