۰۲
بهم

کابینت‌ آشپزخانه

کابینت‌های آشـپزخانه‌ از‌ جـمله‌ لوازم دکـوراسیونی-کاربردی هستند که در مقایسه با دیگر لوازم خانه بیشتر آسیب می‌بینند.به‌خصوص‌‌ کابینت‌های زیر قسمت ظـرفشوئی و درهای مربوط به آن‌که به‌دلیل تماس با قطرات آب‌ ناشی از شستشوی ظروف‌،بـه‌سرعت‌‌ می‌پوسند.حال اگر در یـکی از کـابینت‌ها به‌قدری صدمه دیده باشد که دیگر نتوان از آن استفاده کرد،سه راه وجود دارد:۱-تعویض‌ آن با درسالم دیگری(که نیاز به صرف‌ هزینه‌ای گزاف دارد)

تعمیر(که ممکن است‌ در شرایطی اصلا عملی نباشد)۳-جایگزین کـردن در چوبی و یا فلزی کهنه و پوسیده با دری پارچه‌ای.(مانند تصویر)

در این شماره قصد داریم راهکار‌ سوم‌ را به همراه مراحل انجام کار به شما معرفی کنیم. پیش از هر اقدامی باید بررسی کنید کـه آیـا تنها در موردنظر آسیب‌دیده یا اساسا کل‌ کابینت‌بندی آشپزخانه به‌جهت قدمت‌ آن‌ فرسوده شده و ظاهری ناخوشایند پیدا کرده‌ است؛که در این صورت نخست باید سطوح آسیب‌دیده و ناصاف را به‌وسیلهء سمبادهء چوب یـا فـلز(براساس جنس کابینت)صاف کرده،سپس کلیهء‌ قسمتهای‌ کابینت‌بندی را به جز سطح روئی آن با رنگ روغن قابل شستشو به رنگ دلخواه رنگ بزنید. حال برای قسمتی که در ندارد با نـصب چـوب‌پرده و پرده‌ای مناسب با‌ رنگ‌ کابینت‌،دری‌ پارچه‌ای تهیه کنید.

مراحل‌ انجام‌ کار‌:نخست یک چوب‌پردهء باریک مخصوص پرده‌های مدل پشت دری‌ به طول ۴cm کمتر از عرض داخل‌ کابینت موردنظر تـهیه کـنید.(پردهـ‌ برای‌‌ هر‌ دو در روی یک چوب‌پرده مـشترک‌ آویـخته مـی‌شود‌)سپس‌ پایه‌های چوب‌ پرده را با احتساب طول آن به دیواره‌های‌ داخلی و طرفین دو در کابینت در قسمت‌ بالای آن‌ نصب‌ کنید‌.دوخت پارچهء پرده‌ای کاری بـسیار آسـان اسـت.پردهء به‌کار رفته‌ در این کابینت مدل پشت دری اسـت‌ و شـما به مستطیلی به طول دوبرابر عرض‌ کابینت و ارتفاعی به میزان‌ فاصلهء‌ چوب‌‌ پرده تا لبهء پائینی کابینت نیاز دارید.یـکی‌ از لبـه‌های طـولی‌ مستطیل‌ مذکور را به‌ میزان ۳cm تو بگذارید به‌صورتی که میلهء پرده را بـتوان از داخل سوراخ‌ آن‌ عبور‌ داد. از این قبیل درهای پرده‌ای در مکانهای‌ مختلف خانه اعم از‌ انباری‌،کمد‌ و حتی‌ گوشه‌ای از اتاق‌های خـانه و بـه‌طور کـلی‌ برای پوشاندن هر کجا که به‌جهت ازدحام‌‌ لوازم‌ و اثاثیه‌ و خرده‌ریزها،ظـاهری چـندان‌ جالب ندارند،می‌توان استفاده کرد.